Kategoriarkiv: Dystopi

I Minneshålet glöms allting bort

1984 storDubbeltänk innebär att kunna hålla två motsägande trossatser i huvudet samtidigt och att dessutom acceptera båda som sanna, att kunna ljuga medvetet och ändå vara fullständigt övertygad om att man talar sanning.

Om ni någon gång har arbetat inom stora organisationer som hanterar stora summor pengar och stora ansvarsområden så vet ni att ovanstående beskrivning kan stämma ganska bra överens med det som pågår inom sådana organisationer varje dag. Dubbeltänk är ett av de viktigaste begreppen i det samhälle som beskrivs i Georges Orwells roman 1984. Jag har lyssnat på romanen, lysande uppläst av Björn Granath, under mina träningspass i juni och nu går jag här och grunnar över Partiets slagord:

Krig är fred.

Frihet är slaveri.

Okunnighet är styrka

När rika länder i väst skickar beväpnade soldater i stridsvagnar till oroliga länder, är det då krig eller fred?

När en människa arbetar 50 timmar i veckan för att hålla sig och sin familj med rätt statusmarkörer, är det då frihet eller slaveri?

När 30 000 okunniga människor på Facebook förmår makthavare att ändra ett beslut är det naturligtvis styrka. Men tänk om de okunniga starka har fel? Tänk om de är starka just på grund av sin okunnighet? Därför att med kunskap blir det genast svårare att förstå och att fatta rätt beslut.

I 1984 bestämmer sig huvudpersonen Winston Smith för att försöka söka upp det så kallade Brödraskapet som han hört talas om och som ska vara någon slags underjordisk motståndsrörelse för människor som fått nog av Partiets sätt att sköta landets. Till slut blir han kontaktad och av sin kontaktperson får han en bok där Partiets ideologi förklaras och granskas kritiskt. Vid sidan om Orwells beskrivning av ett samhälle i hopplös misär är detta romanens absolut bästa del. Här förklaras de fyra stora myndigheternas syfte och arbetssätt. Minisann är en förkortning av Sanningsministeriet, Minifred av Fredsministeriet, Minilek av Kärleksministeriet och Miniflöd av Överflödministeriet. I äkta dubbeltänksanda är det givetvis så att Minisann har hand om propagandan och lögner, Minifred har hand om krigen som ständigt rasar, Minilek sköter lag och ordning genom tortyr och med hjälp av tankepolisen och Miniflöd har hand om ekonomin, det vill säga ser till att det råder ständig fattigdom.

Winston arbetar på Minisann med att rätta felaktigheter i äldre tidningar och andra skrifter. Det vill säga att om Partiet har sagt något som sedan visar sig inte stämma så ändras uttalandet i tidningar och på andra platser så att det stämmer överens med det som sedan hände. På det viset har Partiet alltid, i alla tider, haft rätt och det Partiet faktiskt sagt glider ner i Minneshålet, det det för alltid glöms bort.

Det finns mycket att fundera över här. Vet vi egentligen vad de vägval vi gör nu kan få för konsekvenser på lång sikt? Jag menar, det kan ju vara lockande att ändra beslut, rutiner, lagar, regler, åsikter och uttalanden för att tillfredsställa en larmande hop potentiella väljare i nästa val, eller varför inte konsumenter vid nästa köp, men är det egentligen någon som på allvar försöker förstå de långsiktiga konsekvenserna? Vilket samhälle är vi på väg mot? Vet vi det?

Vissa romaner åldras fort. Andra växer med åren och behåller sin aktualitet, eller blir till och med mer aktuella ju längre tid som går. 1984 är av denna senare sort.